หนี้เสีย คืออะไร หากลูกหนี้เสียชีวิตจะตกทอดแก่ทายาทมรดกหรือไม่?+

หนี้เสีย คืออะไร หากลูกหนี้เสียชีวิตจะตกทอดแก่ทายาทมรดกหรือไม่?