บุตรนอกสมรส มีสิทธิ์อะไรบ้าง?+

บุตรนอกสมรส มีสิทธิ์อะไรบ้าง?