บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เปิดให้เช่าสำนักงานบางโพ+