รู้หรือไม่? แค่แชตขอยืมเงิน ก็เหมือนทำสัญญากู้ยืมเงินแล้ว+