รู้หรือไม่? เลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยปละละเลยไปกัดคนอื่น มีโทษทั้งจำทั้งปรับ+