หลักฐานจากกล้องวงจรปิด ถือเป็นพยานประเภทไหน?+

หลักฐานจากกล้องวงจรปิด ถือเป็นพยานประเภทไหน?