ธรรมนิติจัดกิจกรรม “The Check Out Day” ส่งท้ายน้องฝึกงาน+