หากบิดาเสียชีวิต ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดามีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่?+

หากบิดาเสียชีวิต ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดามีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่?