กฎหมายลิขสิทธิ์ คุ้มครอง-ไม่คุ้มครองอะไร และทำแบบไหนเสี่ยงถูกจับ-ปรับ-จำคุก?+

กฎหมายลิขสิทธิ์ คุ้มครอง-ไม่คุ้มครองอะไร และทำแบบไหนเสี่ยงถูกจับ-ปรับ-จำคุก?