7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)+

7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)