ดีไอทีซี ให้บริการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง BTU+

ดีไอทีซี ให้บริการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง BTU