เมื่อต้องเริ่มงานวันแรก …. ควรปฏิบัติตัวอย่างไรดี?+