ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มให้เขตบางซื่อเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ+