ทางจำเป็น สำคัญกับที่ดินตาบอดอย่างไร?+

ทางจำเป็น สำคัญกับที่ดินตาบอดอย่างไร?