กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบ “อุปกรณ์ศิลปะให้แก่ หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา”+