โดนทวงหนี้โหด มีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้หรือไม่?+

โดนทวงหนี้โหด มีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้หรือไม่?