ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น เกณฑ์ใหม่แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ กระทบแผนภาษี (บุคคลธรรมดา)ของคุณหรือไม่

ประเด็นคำถาม คือ การสำรวจความคิดเห็นเรื่องแนวทางปรับการ วางแผนทางภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาใหม่ หลังจาก สรรพากร ใช้เกณฑ์ใหม่เก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศ

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?