21 พฤศจิกายน 2566

บริการงานกฎหมายภาษีอากร

ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร ศึกษาและวิเคราะห์ภาระภาษีจากโครงสร้างธุรกิจ สอบทานภาษีอากร (Tax Review) วางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ให้การอบรม คำแนะนำ หลักและวิธีปฏิบัติทางภาษีอากร พบและชี้แจงเจ้าพนักงานภาษีอากร อุทรณ์คำสั่งเจ้าหน้าที่สรรพากร และฟ้องร้องต่อสู้คดีภาษีอากร

 

รูปแบบการให้บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายเรื่อง

2. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายปี

3. ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

4. บังคับคดีจนถึงที่สุด

 

อัตราค่าบริการ (เบื้องต้น)

1. คิดค่าบริการตามอัตราชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของนักวิชาชีพ ดังนี้

– ระดับกรรมการบริหาร….….….….….…...10,000 – 20,000 บาท

– ระดับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป….….….…..8,000 – 10,000 บาท

–  ระดับที่ปรึกษากฎหมาย….….….….….5,000 – 7,500  บาท

–  ระดับเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย…...3,500 – 4,500  บาท

2. คิดค่าบริการเป็นการเหมา ตามประเภทของงาน และลักษณะของงาน

3. คิดค่าบริการเป็นรายปี โดยจะตกลงกันก่อนล่วงหน้าว่าจะใช้บริการปีละชั่วโมงและเป็นเงินเท่าใด (ซึ่งจะเป็นอัตราที่ประหยัดกว่า ข้อ 1.

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. งานกฎหมายธุรกิจ

2. งานอรรถคดีและบังคับคดี

3. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

 

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง 02-680-9724, 081-811-8337
คุณพิชัย พืชมงคล 02-680-9700 , 089-444-1770″
คุณกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

อีเมล์ : info@dlo.co.th

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?