21 พฤศจิกายน 2566

บริการด้านอรรถคดี (ต่อสู้คดีในชั้นศาล) คดีแพ่งสามัญ

บริการรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง ในคดีแพ่งสามัญ อันได้แก่ คดีแพ่ง และพาณิชย์ เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ การก่อสร้าง รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในชั้นศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล

 

รูปแบบการให้บริการ

1. สอบข้อเท็จจริง, ประชุม, ร่วมหารือ, ทำรายงานความเห็นนำส่งข้อหารือ
2. ฟ้องร้อง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อสู้คดี

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับการประมาณการชั่วโมงการทำงาน ซึ่งประเมินจาก ทุนทรัพย์ ประเภทคดี ความยากง่ายของคดี จำนวนคู่ความ จำนวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวแก่คดี

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะฟ้องร้องคดีหรือ ถูก ฟ้องร้องหรือต้องการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
2. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการจัดการทรัพย์สิน ป้องกันปัญหาทางกฎหมาย
3. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีปัญหาทางข้อกฎหมาย
1. ได้รับการต่อสู้คดีจากนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ หลักการทำงานที่มีมาตรฐาน
2. ลดความเสี่ยง, ป้องกันปัญหาทางกฎหมาย
3. ป้องกันการกระทำผิดทางกฎหมายหรือความเสียหายขององค์กร
1. รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัทฯ
2. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล
3. วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการหรือเป้าหมายหลักจากการเข้ารับบริการ

 

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณปฏิคม ฟองโหย         02-680-9745 , 086-380-3593
คุณโกสินทร์ เตชะดิลก   02-680-9761 , 096-789-5985
คุณวันวิสา ศิลาทอง        02-680-9732 , 088-883-1788
คุณนพคุณ พุ่มทองตรู   02-680-9717 , 089-894-4520
คุณกำพล ชิรวานิช         02-680-9757 , 081-843-6972
คุณกัญทิมา หุมากรณ์   02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?