แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์กันเป็นจำนวนมากมาก และเกิดข้อพิพาทประสบปัญหาได้รับสินค้าแล้วไม่ตรงกับรูปภาพที่นำเสนอตอนซื้อ-ขาย จึงมีการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง เพื่อเป็นช่องทางการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภค สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ศาลแพ่ง และช่วยอำนวยความสะดวกให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อีกด้วย

ประเด็นคำถาม คือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อแผนกซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ซึ่งเปิดให้ผู้บริโภคที่ซื้อ-ขายของออนไลน์แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม มีช่องทางการดำเนินคดีที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?