แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจคิดเห็นต่อการคลายล็อคมาตรการโควิด-19 และเตรียมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้นตามลำดับ รัฐบาลจึงผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมรับกับการปรับเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการคลายล็อคมาตรการโควิด-19 และความมั่นใจในการเป็นโรคประจำถิ่น

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?