แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวัน

สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 7.10% ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี ทำให้หลายฝ่ายจับตามองเรื่องอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภค จะส่งผลอย่างไรต่อสภาพคล่องทางเงินและรายจ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทุบสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจําวันและการจับจ่ายใช้สอย

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?