แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ EV

มีการคาดการณ์ว่าปลายปี 2566 จะมีคนใช้รถ EV ในไทยถึง 50,000 คัน จึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่าขณะนี้คนไทยมีความคิดต่อเรื่องรถยนต์ EV อย่างไร การสำรวจความคิดเห็นในเรื่องนี้จะทำให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ EV และการสนับสนุนที่อยากได้เพื่อส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ EV มากขึ้น

ประเด็นคำถาม คือ เพื่อสำรวจแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ EV และการสนับสนุนที่อยากได้เพื่อส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ EV มากขึ้น

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?