ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ EV

ประเด็นคำถาม คือ เพื่อสำรวจแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ EV และการสนับสนุนที่อยากได้เพื่อส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ EV มากขึ้น

วันที่เริ่มสำรวจ : 2 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566

Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?