แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความเชื่อมั่นต่อการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

สืบเนื่องจากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เคยเป็นที่นิยมของกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก จึงต้องการสำรวจความคิดเห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อสถานการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

ประเด็นคำถาม คือ นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างไรต่อสถานการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?