ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

การสำรวจความเชื่อมั่นต่อการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

สืบเนื่องจากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เคยเป็นที่นิยมของกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก จึงต้องการสำรวจความคิดเห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อสถานการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

ประเด็นคำถาม คือ นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างไรต่อสถานการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?