แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น เก็บ VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 ช่วยผู้ประกอบการไทยหรือไม่

จากที่กระทรวงการคลังจะแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ไม่ให้ได้รับการยกเว้นเช่นในอดีต เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย จึงอยากทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นต่อการเก็บ VAT สินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมหรือไม่

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?