แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น ภาษีคาร์บอนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้หรือไม่

จากข่าวที่กรมสรรพสามิตแจ้งว่าจะเริ่มเก็บ “ภาษีคาร์บอน” (Carbon Tax) สำหรับการเติมน้ำมันยานยนต์ ซึ่งอาจเริ่มเก็บในช่วงปลายปี 2567 นี้ จึงอยากสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าภาษีคาร์บอนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากหรือน้อยเพียงใด

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นว่าการเก็บภาษีคาร์บอน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?