ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น ภาษีคาร์บอนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นว่าการเก็บภาษีคาร์บอน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่

วันที่เริ่มสำรวจ :  17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?