มูลนิธิธรรมนิติ บริจาคข้าวสารครั้งที่ 2

13 เมษายน 2563

ตัวแทนมูลนิธิธรรมนิติ ไปมอบเงินสมทบทุนซื้อข้าวสารครั้งที่ 2 ณ ท้องสนามหลวง 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  มูลนิธิธรรมนิติและคณะ นำทีมโดย คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2 คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการคนที่ 4 และคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 เป็นตัวแทนไปมอบเงินบริจาคให้กับโรงครัวจิตอาสาสันติอโศก ณ บริเวณท้องสนามหลวง เป็นครั้งที่ 2 ในการสมทบทุนซื้อข้าวสาร 6 ตัน และข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ในครัว เป็นจำนวนเงิน 187,716 บาท เพื่อให้โรงครัวทำอาหารแจกประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง  ทางมุลนิธิธรรมนิติต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้

 

ภาพบรรยากาศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?