ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

17 พฤษภาคม 2565

ด้วยที่ประชุมสภากรรมการครั้งที่ ๙๖ (๒๐๐) เมื่ออังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ชั้น ๔ อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ๒/๔ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งเเต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.จนกว่าการประชุมจะเเล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเเละสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?