ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง การมอบหมายงาน

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง การมอบหมายงาน โดย ดร.บดี ตรีสุคนธ์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?