ธรรมนิติเปิดกิจการให้บริการด้านไอที

28 มิถุนายน 2562

สภากรรมการเครือธรรมนิติมีมติให้จัดตั้ง บริษัท ดีไอทีซี จำกัด เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที ทั้งภายในเครือธรรมนิติและแก่ลูกค้าของธรรมนิติ โดยระบุว่าปัจจุบันนี้บริษัทในเครือธรรมนิติได้ขยายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะทั่วด้าน

ในขณะเดียวกันลูกค้าของธรรมนิติทุก ๆ ด้านซึ่งเป็นกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และระดับชาติ ต่างมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวและเพื่อสนับสนุนกิจการงานภายในธรรมนิติและลูกค้าของธรรมนิติให้ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องตั้ง บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

โดยให้เป็นบริษัทในกลุ่มสำนักพัฒนาการบริหาร และมอบหมายให้นายไพศาล พืชมงคล และนายอนุรักษ์ แช่มปรีชา กรรมการจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบในทางนโยบาย

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว มีสำนักงานอยู่ที่เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยมีนายดุลยทัศน์ พืชมงคล ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไป นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ หลานชายของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และบริษัทดังกล่าวจะให้บริการในระยะเริ่มแรก 3 ประเภทหลักคือ

  1. การให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้เชื่อมโยงและสามารถรับชมได้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
  2. การให้บริการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  3. การรับจ้างจัดทำ E-Book และ E-Learning ในขณะเดียวกันก็เตรียมการที่จะนำสินค้าไอทีจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแก่ลูกค้าของบริษัทด้วย และสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.ditc.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-587 8080.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?