ธรรมนิติร่วมสืบสานประเพณีไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย ลอยกระทง”

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ชาวธรรมนิติร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง วิถีไทยตามสไตล์ธรรมนิติ” ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง

ด้วยการแต่งตัว theme นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย ลอยกระทง กิจกรรมนี้เป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม และเป็นการเพิ่มสีสันในการทำงานอีกด้วย

และได้จัดกิจกรรมประกวด นาย / นางนพมาศ ประจำปี 2562 ซึ่งชุดแต่งกายต้องมาจากการรีไซเคิล หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุเหลือใช้ โดยมีหนุ่มสาวธรรมนิติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 6 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีไอเดียที่สร้างสรรค์อย่างมากครับ

ตัวแทนทีม Blue House ได้แก่ กิตติพศ โสภณ ตำแหน่ง Assistant Auditor บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ รติกร รักเจริญ ตำแหน่ง Web Support บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

ตัวแทนทีม Green House ได้แก่ วงศธร สุภศร ตำแหน่ง Assistant Auditor บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด, ศิรภัสสร ปัตตะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัท บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และ ศิลามณี จริมายา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนทีม Pink House ได้แก่ สิริสรา วสะวานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนทีม Red House ได้แก่ พิณทอง เติมวัชรชัย ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนทีม Violet House ได้แก่ สาริณ สุขใส ตำแหน่ง Assistant Auditor บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ ปิยะวุฒิ เชี่ยววิทย์ ตำแหน่ง Assistant Auditor บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนทีม Red House ได้แก่ ฉัฐริกา วิบูลย์พันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 52 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?