ธรรมนิติจัดอบรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ให้พนักงาน

13 เมษายน 2563

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการลงชื่อรับการอบรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการลงชื่อรับการอบรม ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน เวลา 14.00 – 17.00 น. โดย คุณปรัชญา วงศ์วารี ประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายสอนการใช้งานเบื้องต้น

โดยพนักงานต่างให้ความสนใจต่อการอบรมเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศการฝึกอบรมคึกคักตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเข้างาน อีกทั้ง คุณปรัชญา วงศ์วารี ผู้สอนยังเอาใจใส่ และมีเทคนิคการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ จากทาง ‘กูเกิ้ล’ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถใช้ประโยชน์และเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังมีการเก็บความคิดเห็นทางออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อสอบถามความคิดเห็นและนำไปพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไปอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?