ธรรมนิติจัดอบรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ให้พนักงาน

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการลงชื่อรับการอบรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการลงชื่อรับการอบรม ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน เวลา 14.00 – 17.00 น. โดย คุณปรัชญา วงศ์วารี ประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายสอนการใช้งานเบื้องต้น

โดยพนักงานต่างให้ความสนใจต่อการอบรมเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศการฝึกอบรมคึกคักตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเข้างาน อีกทั้ง คุณปรัชญา วงศ์วารี ผู้สอนยังเอาใจใส่ และมีเทคนิคการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ จากทาง ‘กูเกิ้ล’ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถใช้ประโยชน์และเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังมีการเก็บความคิดเห็นทางออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อสอบถามความคิดเห็นและนำไปพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไปอีกด้วย

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?