แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น เกณฑ์ใหม่แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ กระทบแผนภาษี (บุคคลธรรมดา)ของคุณหรือไม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 กรมสรรพากรได้มีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.161/2566 ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป หากนำเงินได้จากต่างประเทศที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตาม กลับเข้ามาในประเทศ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย 180 วันขึ้นไป ต้องนำเงินนั้นมาคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาในปีนั้นด้วย จึงอยากสำรวจแนวทางการวางแผนภาษีที่อาจจะเปลี่ยนไปของแต่ละท่าน

ประเด็นคำถาม คือ การสำรวจความคิดเห็นเรื่องแนวทางปรับการวางแผนทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาใหม่ หลังจากสรรพากรใช้เกณฑ์ใหม่เก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศ

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?