บริการงานออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และไอที

 

งานไอทีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันอย่างแยกไม่ได้ ดีไอทีซี จึงได้จัดเตรียมแนวทางต่าง ๆ ด้านไอทีเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบวงจร อาทิ

1.บริการด้านเว็บไซต์ : โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการจัดทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ศึกษาเชิงวิเคราะห์เว็บไซต์และธุรกิจ เพื่อหาวิธีจัดการที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 
2.บริการด้านออนไลน์ : ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ เราได้พัฒนาบริการออนไลน์เพื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและใช้งานได้ทุกที่ อาทิ โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน โปรแกรมบริหารงานบุคคลและโปรแกรมบัญชี
 
3.บริการดูแลระบบไอที : เพื่อให้แน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คของลูกค้าจะทำงานอย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาและช่วยลดภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
 
4.บริการอื่นๆ : นอกจากนี้เรายังรับติดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีต่าง ๆ เช่น วางระบบเน็ตเวิร์คโทรศัพท์ไอพี กล้องไอพี คลาวด์โซลูชั่น เว็บโฮสติ้ง โปรแกรมสแกนและป้องกันไวรัส และ G Suite โดย Google Cloud

 

 

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?