ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์กันเป็นจำนวนมากมาก และเกิดข้อพิพาทประสบปัญหาได้รับสินค้าแล้วไม่ตรงกับรูปภาพที่นำเสนอตอนซื้อ-ขาย จึงมีการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง เพื่อเป็นช่องทางการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภค สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ศาลแพ่ง และช่วยอำนวยความสะดวกให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อีกด้วย

ประเด็นคำถาม คือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อแผนกซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ซึ่งเปิดให้ผู้บริโภคที่ซื้อ-ขายของออนไลน์แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม มีช่องทางการดำเนินคดีที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?