Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา

ธรรมนิติ องค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพ เผยแพร่ ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็น เอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2490 สำนักงานทนายความธรรมนิติ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในเวลาต่อมาชื่อเสียงของธรรมนิติเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในความ รอบรู้ทางวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต ถือได้ว่าเป็นสำนักงานทนายความชั้นหนึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจที่ผลักดันให้ เกิดความสำเร็จ ในก้าวต่อไปของธรรมนิติ

 


 
«StartPrev111213141516NextEnd»

Page 16 of 16

ข่าวสารเครือธรรมนิติ