ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น ความเข้าใจในบทบาท DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?