ด้านพัฒนาการบริหารและศักยภาพบุคลากร

สัมภาษณ์พิเศษ คุณมารศรี หาญเจริญไพฑูรย์ P&R Applications Vice President บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด+
สัมภาษณ์พิเศษคุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล Chief Technology Officer บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด วัคซีนสำหรับผู้ประกอบการ+
คุยเรื่อง เทรนด์ HR ในยุค Next Normal กับคุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ Chief Human Resources Officer บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)+
Driving HR Success through HR  Solutions “ยกระดับการบริหารงานบุคคลให้องค์กรยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม จาก PTT Digital”+

Driving HR Success through HR Solutions “ยกระดับการบริหารงานบุคคลให้องค์กรยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม จาก PTT Digital”

Just-in-Time HR “บริหารงานแบบใหม่” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร+

Just-in-Time HR “บริหารงานแบบใหม่” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

5 ข้อดีใช้ Outsource บริษัทตรวจสอบภายใน+
8 ขั้นตอนเตรียมจัดฝึกอบรม+

8 ขั้นตอนเตรียมจัดฝึกอบรม

6 เทคนิคปลุกไฟให้สนุกกับงาน+

6 เทคนิคปลุกไฟให้สนุกกับงาน

HR Trend 2018+

HR Trend 2018

เตรียมพร้อมทีมด้วย Morning Talk+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?