ด้านพัฒนาการบริหารและศักยภาพบุคลากร

สืบสวน สอบสวน สไตล์ HR+
เทคนิคสื่อสาร…ประทับใจลูกค้า+
10 คุณสมบัติ HR มืออาชีพ+
เคล็ดลับ ‘ผู้นำ’ มือโปร  +
7 นิสัย… ผู้ประสบความสำเร็จ+
ความสำคัญของ ‘ระบบควบคุมภายใน’+
เทคนิคเขียนเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร+
9 นิสัยขัดขวางความก้าวหน้าในงาน+
10 คำพูดดีๆ ที่หัวหน้าควรพูดกับลูกน้องทุกวัน+

10 คำพูดดีๆ ที่หัวหน้าควรพูดกับลูกน้องทุกวัน

บริการเป็นเลิศด้วย 5 ทักษะ+

บริการเป็นเลิศด้วย 5 ทักษะ

Copyright ©2017  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?