ด้านบัญชี

รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า+

รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ปี 61+

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ปี 61

จัดการภาษี ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน+

จัดการภาษี ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

update สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมีลูก+

update สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมีลูก

บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  +

บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  

ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล+

ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล

Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี+

Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี

บริจาคให้กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รับยกเว้นภาษี 2 เท่า+

บริจาคให้กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รับยกเว้นภาษี 2 เท่า

Bitcoin เงินดิจิทัล  : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง+

Bitcoin เงินดิจิทัล  : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน+

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?