ด้านกฏหมาย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี+

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?+

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?

“เลิกจ้าง/ลดจำนวนการจ้าง” แบบกระทันหัน อีกหนึ่งผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+
พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ “เสียภาษี” อย่างไร ?+
นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?+

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ+

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด+

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?