ด้านกฏหมาย

3 วิธีการ “ควบรวมกิจการ” พร้อมมาตรการภาษี และข้อควรรู้+

3 วิธีการ “ควบรวมกิจการ” พร้อมมาตรการภาษี และข้อควรรู้

อัตราโทษกฎหมาย “ยาเสพติดใหม่” ปรับลด เพิ่มความเป็นธรรม+

อัตราโทษกฎหมาย “ยาเสพติดใหม่” ปรับลด เพิ่มความเป็นธรรม

กฎหมายกับ “โรคใคร่เด็ก” ความผิดปกติทางจิตที่อาจสร้างความผิด+

กฎหมายกับ “โรคใคร่เด็ก” ความผิดปกติทางจิตที่อาจสร้างความผิด

เปิดร่าง !! กฏหมาย Digital Platform เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ+

เปิดร่าง !! กฏหมาย Digital Platform เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

5 ความผิด เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง”+

5 ความผิด เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง”

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี+

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?+

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?

“เลิกจ้าง/ลดจำนวนการจ้าง” แบบกระทันหัน อีกหนึ่งผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+
พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ “เสียภาษี” อย่างไร ?+

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?