ด้านกฏหมาย

“เลิกจ้าง/ลดจำนวนการจ้าง” แบบกระทันหัน อีกหนึ่งผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+

“เลิกจ้าง/ลดจำนวนการจ้าง” แบบกระทันหัน อีกหนึ่งผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ “เสียภาษี” อย่างไร ?+

พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ “เสียภาษี” อย่างไร ?

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?+

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ+

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด+

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535+
P D P A กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนกฎหมายบังคับ !+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?