fbpx

ข่าวสารธรรมนิติ

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “ทำวีลแชร์ให้น้อง” ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ธรรมนิติ จัดบรรยาย ในหัวข้อ “Research and Analysis Marketing” โดย คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 17) ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

Industry update ครั้งที่ 1 โดยตัวแทนคณะ Dharmniti young executive 1 – 3

ธรรมนิติ จัดบรรยาย โครงการ Oversize to Downsize season 2 “หัวข้อ The Real Practice” โดย คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 16) ให้แก่ชุมชนสวัสดิรักษา

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางซื่อ

ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk “เรื่อง ภาพรวมของ Digital Marketing 4.0 และ Detailed Thinking” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 15) ให้แก่ชุมชนตรอกข้าวสาร

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 14) ให้แก่ชุมชนซอยบุญช่วย

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?