fbpx

ข่าวสารธรรมนิติ

ชาวธรรมนิติร่วมกันแต่งตัวในธีม “Pastel” ต้อนรับลมหนาว

ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk “พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน” โดย คุณตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ นักพูด-นักเขียนชื่อดัง

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 4 และพนักงาน ดูงานที่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ชาวธรรมนิติร่วมกันแต่งตัวในธีม “ผีไทย” ต้อนรับเทศกาล Halloween และลอยกระทง

สมาคมฯ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ของโลก”

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 4 และพนักงาน ดูงานที่ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

มูลนิธิธรรมนิติ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2563

ธรรมนิติ จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรม ใน งาน” โดย ดร.พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ นาคหลวงสายเปรียญธรรม 9 ประโยค

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?