Author Archive for: nitidharm

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 เพิ่มเติม+

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 เพิ่มเติม

ไฟเขียวมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้สภากาชาดไทย+

ไฟเขียวมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้สภากาชาดไทย

สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”+

สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”

ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า+

ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

ลดหย่อนจำนวนเงินและขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 33 และ 39+

ลดหย่อนจำนวนเงินและขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 33 และ 39

ครม.ยกเลิก “กระท่อม” ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5+

ครม.ยกเลิก “กระท่อม” ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ซื้อ E-Book ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริงหรือ?+
6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ+

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ

สรุปข้อควรรู้…ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรปี 2563+

สรุปข้อควรรู้…ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรปี 2563

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?