โครงสร้างองค์กรธรรมนิติ

ธรรมนิติ

สภากรรมการธรรมนิติ คณะกรรมการจัดการ กลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มการบัญชี กลุ่มสอบบัญชี กลุ่มสำนักพัฒนาการบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?