October 2017 - The Dharmniti PCL : Portal Site องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและบัญชี ที่มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย ทนายความ บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์และไอที

Archive for month: October, 2017

รู้จัก Free Float+

รู้จัก Free Float

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

A-Z ศัพท์บัญชีและภาษีอากร+
เทคนิค… รับมือความเศร้า จากการสูญเสีย+

เทคนิค… รับมือความเศร้า จากการสูญเสีย

ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อ+

ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อ

หลักการทรงงาน 23 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9+
ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มให้เขตบางซื่อเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ+
จ้างผู้สูงอายุ สร้างงานช่วยประหยัดภาษี  +

จ้างผู้สูงอายุ สร้างงานช่วยประหยัดภาษี  

ความสำคัญของ ‘ระบบควบคุมภายใน’+

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?