Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา
หน้าแรก รับสมัครงาน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร (1 อัตรา)
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร (1 อัตรา) Print E-mail

 

คุณสมบัติ:

· เพศชาย อายุระหว่าง 27-35 ปี บุคลิกดี

· จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

· มีบุคลิกภาพดี และความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

· มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

· หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

· สามารถขับรถยนต์ได้


รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษา โดยแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล


สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย หรือ คุณธัญลักษณ์ จิโรภาส

โทรศัพท์ 0-2596-0509

 

บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับ