ธรรมนิติคู่ไทย

คำร้อง : ไพศาล พืชมงคล

 

ธรรมคู่ไทย ธรรมนิติดั่งธงชัย

ธงธรรมเกรียงไกร ประณามพาลพิทักษ์ธรรม น้อมนำสัจจะ

ธงเด่นตา หยัดยืนนานกาลมา

ร่วมใจศรัทธาอันแกร่งกล้าและมั่นคง ชูธงรุดหน้า

แสงธรรมส่องทางนำความคิด ทั่วทุกทิศผูกมิตรสัมพันธ์

วินัยนั้นแข็งแกร่ง ทุกแห่งใจเดียว

กลมเกลียวเหมือนดังน้องพี่

เทอดธงธรรม เป็นธงนำชีวี

เทอดธงธรรมนิติให้ยิ่งใหญ่ ไชโย ไชโย ไชโย

 

 

Copyright ©2017  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?