Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา
หน้าแรก ข่าวสาร ผู้สมัครคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเยี่ยมสำนักใหม่งานธรรมนิติ
ผู้สมัครคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเยี่ยมสำนักใหม่งานธรรมนิติ
Saturday, 27 May 2017 11:23

คุณไพฑูรย์ ทวีผล และทีมงาน หนึ่งในทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรรมการ ได้เข้าพบกับผู้บริหารพร้อมเยี่ยมสำนักงานกลุ่มบริษัทธรรมนิติ เพื่อแสดงความยินดีในการย้ายสำนักงานมายังที่ทำการใหม่และโอกาสครบรอบ 70 ของธรรมนิติ โดยมีคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3  คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 และพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา